Monitory

Wysokie i szybko rosnące bezrobocie wśród młodych Europejczyków

26.08.2009
Spowodowany kryzysem wzrost bezrobocia najmocniej dotknął młodych obywateli Unii Europejskiej. Natężenie bezrobocia wśród Europejczyków w wieku 15 – 24 lata jest nie tylko znacznie wyższe niż w przypadku ogółu mieszkańców Wspólnoty, ale również wzrasta dużo szybciej. W I kwartale 2009 roku niemal co piąty młody obywatel UE nie posiadał pracy. Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 lata ukształtowała się na poziomie 18,9%. To o 4 punkty procentowe więcej niż w I kwartale 2008 roku. W tym samym okresie natężenie bezrobocia wśród ogółu mieszkańców UE zwiększyło się o 1,7 punktu procentowego i osiągnęło poziom 8,7% - ponad 2 razy mniej niż w przypadku najmłodszych uczestników rynku pracy.W analizowanym okresie odsetek młodych Europejczyków poszukujących zatrudnienia wzrósł we wszystkich państwach członkowskich Wspólnoty. Najbardziej ich grono zwiększyło się w republikach bałtyckich. Stopa bezrobocia Łotyszy w wieku 15-24 lata wzrosła o 9,7 punktów procentowych, a wśród Estończyków i Litwinów wskaźnik ten zwiększył się o 8,7 punktów procentowych. Kraje bałtyckie to jednocześnie państwa, w których w I kwartale 2009 roku natężenie bezrobocia wśród najmłodszych uczestników rynku pracy osiągnęło jedne z najwyższych poziomów w Unii Europejskiej - na Łotwie 28,2%, Litwie 25% i w Estonii 24,5%. Przekraczająca 24 punkty procentowe stopa bezrobocia wśród młodych obywateli dotyczy również Szwecji (24,3%), Węgier (25,3%), Grecji (25,5%) oraz Włoch (26,3%). Jednak zdecydowanym „liderem” pod tym względem jest Hiszpania. W okresie pomiędzy styczniem a marcem 2009 roku pracy nie posiadało 35,7% młodych Hiszpanów.

Najmniej bezrobotnych w grupie najmłodszych przybyło w Austrii, na Malcie oraz na Cyprze – ich odsetek zwiększył się odpowiednio o 0,2, 0,3 oraz 0,7 punktu procentowego i w konsekwencji ukształtował się na poziomach: 6,5%, 9,2% oraz 10,0%. W Polsce stopa bezrobocia osób w wieku 15-24 lata wzrosła o 2,2 punkty procentowe i w pierwszym kwartale 2009 roku osiągnęła wartość 19,3%.