Monitory

Wydajność pracy w Polsce w górę o 3,3%

13.03.2012
Jak wynika z danych opublikowanych przez Eurostat, wydajność pracy w Polsce w 2011 roku wzrosła o 3,3% w porównaniu do 2010 roku. To jeden z najlepszych wyników wśród wszystkich krajów UE.

Wysoki wzrost efektywności polskich pracowników został zaobserwowany również w 2010 roku (wzrost r/r na poziomie 3,5%). Co interesujące, wyniki osiągane w latach wcześniejszych (2006-2008) nie były już tak dobre, pomimo, że polska gospodarka rosła wtedy w dużo szybszym tempie niż obecnie. Oznacza to, że polskie firmy w czasie kryzysu kładły szczególny nacisk na podnoszenie wydajności pracy, postrzegając to jako sposób zwiększenia szans na przetrwanie lub podniesienia swojej konkurencyjności.W zdecydowanej większości te pozytywne zmiany są efektem wprowadzania w przedsiębiorstwach bardziej zaawansowanych technologii (np. systemów komputerowych) lub nowych rozwiązań organizacyjnych usprawniających pracę. Wiele firm mimo spowolnienia gospodarczego zdecydowało się też wysłać swoich pracowników na dodatkowe szkolenia umożliwiające podniesienie ich kwalifikacji, co dodatkowo zaprocentowało poprawą efektywności.

Na tle pozostałych krajów UE Polska wypada bardzo dobrze. Wyższym wzrostem wydajności w 2011 roku mogą się pochwalić tylko Bułgarzy (+6,1%) oraz Litwini (+3,8%). Najgorzej wypadli mieszkańcy Malty (- 0,3%). Średnia dla wszystkich 27 krajów UE wyniosła +1,1%.