Monitory

Wśród aktywnych zawodowo przybywa osób z wykształceniem wyższym

27.08.2013
Wg opublikowanych z końcem lipca 2013 r. przez GUS danych o aktywność ekonomicznej ludności Polski, liczba osób aktywnych zawodowo (pracujących i bezrobotnych) w I kwartale br. pozostaje na porównywalnym poziomie jak w analogicznym okresie w 2010 r. (wzrost o 1,5%, por. wyk. 1). Na rynku pracy najszybciej przybywa osób aktywnych zawodowo z wyższym wykształceniem. W tej grupie od 2010 r. liczba osób aktywnych zawodowo wzrosła aż o 17,5%. Jest to jedyna grupa, wobec której można mówić o wyraźnym trendzie wzrostowym. W przypadku pozostałych poziomów wykształcenia nastąpił per saldo spadek liczby osób aktywnych zawodowo. Najszybciej zmniejszającą się grupą są osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym, których liczba spadła w porównaniu z 2010 r. o blisko 10%. Tabela 1 przedstawia bezwzględną liczbę ludności aktywnej zawodowo w I kwartale 2010 oraz zmiany w kolejnych latach (w tys.).