Monitory

Współczynnik aktywności zawodowej według województw w IV kwartale 2018 roku

25.02.2019
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące aktywności zawodowej Polaków w IV kwartale 2018 roku. Najwyższym poziomem aktywności zawodowej cechowało się województwo mazowieckie – 60,3%. Niecałe 2% mniej aktywnych zawodowo było w Wielkopolsce. Z drugiej strony najniższy współczynnik aktywności zawodowej w IV kwartale 2018 roku odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, wynosił on 54,9%. Na Śląsku ta wartość była wyższa jedynie o 0,4%.