Monitory

Wskaźnik zatrudnienia według płci w wybranych krajach Europy w 2017 roku

17.12.2018
Eurostat opublikował dane na temat zatrudnienia w wybranych krajach według płci w 2017 roku. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia wśród mężczyzn występował w Szwecji i wynosił 86,8%. Oznacza to, że na 100 mężczyzn w Szwecji 86 z nich było zatrudnionych. Natomiast najniższy wśród tej płci występował w Hiszpanii. Wśród badanych krajów najwyższym wskaźnikiem zatrudnienia kobiet również cechowała się Szwecja – 79,8%. Z kolei najmniej zatrudnionych kobiet w 2017 roku na 100 badanych było we Włoszech – 52,5%.