Monitory

Wskaźnik wolnych miejsc pracy - Polska tylko przed Cyprem

27.06.2014
Odpowiedź na to pytanie daje nam analiza wskaźnika wolnych miejsc pracy. Obrazuje on procentowy udział wolnych miejsc pracy we wszystkich miejscach pracy (zagospodarowanych i wolnych) na danym obszarze.

Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano znaczne wahania wartości omawianego wskaźnika w Unii Europejskiej. Poziom wskaźnika w latach 2009-2014 wahał się między wartością 1,2% w ostatnim kwartale 2009 roku i 1,8% w pierwszym kwartale 2011 roku. W pierwszym kwartale 2014 roku wskaźnik wolnych miejsc pracy osiągnął wartość 1,7% dla całej Unii Europejskiej, a 1,6% dla krajów należących do strefy euro.Najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy w I kwartale 2014 roku osiągnęły Niemcy. Procentowy udział wolnych miejsc pracy w łącznej liczbie zagospodarowanych i wolnych miejsc pracy w tym kraju wyniósł 2,9%. Na kolejnych miejscach uplasowała się Wielka Brytania i Belgia, gdzie wskaźnik osiągnął odpowiednio wartości 2,1% i 2%. Najniższą wartość wskaźnika wykorzystania wolnych miejsc pracy, na poziomie 0,2% odnotowano na Cyprze. Polska z wynikiem 0,4% znalazła się nad przedostatnim miejscu za Hiszpanią, Portugalią i Łotwą.