Monitory

Work sharing w opinii Polaków

22.05.2009
W czasach spowolnienia gospodarczego coraz większą popularność zyskuje kontrowersyjna forma uelastycznienia zatrudnienia – work sharing, czyli tzw. dzielenie pracy. Polega ona na tymczasowym ograniczeniu wymiaru czasu pracy pracowników przy równoczesnym, proporcjonalnym obniżeniu wynagrodzeń. Tego typu działania mogą przynieść obopólne korzyści: pracodawcy „łapią oddech” dzięki niższym kosztom pracy, a pracownicy zachowują swoje posady.
W Polsce work sharing stosowany jest niezwykle rzadko. Przyczyn należy upatrywać w skomplikowanych przepisach prawa pracy oraz braku rozwiązań wspierających lub rekompensujących obniżane wynagrodzenia pracowników. Należy również podkreślić niską świadomość zastosowania tej metody zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Czy Polacy rzeczywiście nie dostrzegają plusów tzw. dzielenia pracy?

Z sondy przez nas przeprowadzonej wynika, że na okresowe ograniczenie wymiaru czasu pracy i proporcjonalne obniżenie płacy zgodziłaby się nieco ponad połowa ankietowanych Polaków. Spośród nich pełną aprobatę wraziło 8,9% ankietowanych.Nieskore do kompromisu na rzecz ratowania swojej posady było 47,8% respondentów. Niemal 1/3 wszystkich badanych okazała się zdecydowanie przeciwna ograniczaniu czasu pracy i wynagrodzenia, a kolejne 19% respondentów było nieprzychylne tego typu rozwiązaniom. Popularna na Zachodzie forma uelastycznienia zatrudnienia – work sharing – wciąż spotyka się z oporem wśród dużej części Polaków.