Monitory

Więcej żaków płci pięknej

06.10.2008
W 2007 roku na polskich uczelniach studiowało prawie dwa miliony osób. Ponad połowa (56,7%) to kobiety. Jeszcze większą przewagę przedstawicielek płci pięknej można zaobserwować na studiach podyplomowych, gdzie w omawianym roku odsetek pań w gronie studiujących ukształtował się na poziomie 68,9%. Najmniejsze różnice w liczbie studentów obydwu płci dotyczą studiów doktoranckich – w 2007 roku udział kobiet wśród tej grupy nieznacznie przekroczył połowę i wyniósł 51,5%.

Największy odsetek studiujących kobiet dotyczy kierunków związanych z opieką społeczną, gdzie 9 na 10 studentów to panie. Bardzo popularne wśród kobiet są również kierunki medyczne, pedagogiczne i humanistyczne, tu odsetek studentek kształtuje się powyżej 70%. Zdecydowanie najmniejszy jest udział (9,7%) kobiet wśród studiujących na kierunkach informatycznych. Mężczyźni tworzą większość także na studiach o profilu inżynieryjno-technicznym oraz związanych z ochroną środowiska, produkcją, przetwórstwem, ochroną i bezpieczeństwem, architekturą, budownictwem, usługami transportowymi.Przewaga kobiet na polskich uczelniach jest zjawiskiem powszechnym. Obserwujemy je zarówno w statystykach krajowych, jak i wojewódzkich. W 2007 roku największa przewaga żaków płci pięknej (59,8%) wystąpiła w województwie kujawsko-pomorskim. Najmniejsza (54,5%) w województwie zachodniopomorskim.W 2007 roku odsetek kobiet wśród studentów w Polsce osiągnął jedną z wyższych wartości w Unii Europejskiej – dziewiąta lokata. Kobiety stanowią jednak większość w środowiskach studenckich niemal całej wspólnoty. Zdecydowanym liderem jest Łotwa oraz Estonia, gdzie udział pań w gronie studentów wyniósł w 2007 roku odpowiednio 63,3% i 61,6%. Wyjątkiem od reguły były Niemcy, tam udział kobiet w ogólnej liczbie studiujących ukształtował się na poziomie 49,7%.