Monitory

W szukaniu pracy pomagają znajomi

03.11.2011
Jesienne popołudnia wielu Polaków spędza na poszukiwaniu pracy. Szczególnie zdeterminowani do zmiany są świeżo upieczeni absolwenci szkół, którzy dopiero wkraczają w finansową niezależność. Ale stan poszukiwań dotyczy również doświadczonych uczestników rynku pracy. Wszystkich bezrobotnych łączy jedno: brak pracy zarobkowej i gotowość do jej szybkiego podjęcia. Pojawiają się odwieczne pytania: gdzie szukać zatrudnienia i jakie metody poszukiwań preferują pozostali uczestnicy rynku pracy?

Jak wynika z najnowszych danych GUS, w II kwartale 2011 roku osoby bezrobotne najczęściej poszukiwały pracy z pomocą krewnych i znajomych. Taką odpowiedź zaznaczyło ponad 80% badanych Polaków. Tylko nieco mniej popularną metodą było korzystanie z usług powiatowego urzędu pracy (72%). Na trzecim miejscu znalazł się bezpośredni kontakt bezrobotnego z zakładem pracy (63%). Na ogłoszenia o pracę odpowiadało 42% bezrobotnych. Najmniej wskazań uzyskało podejmowanie starań o własną działalność gospodarczą.