Monitory

W krajach rozwijających się przybywa klasy średniej

05.09.2014
Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że do 2017 roku w krajach rozwijających się przybędzie 390 milionów nowych pracowników klasy średniej. Z drugiej strony 1,5 miliarda pracowników będzie nadal żyć w ubóstwie. Jak sytuacja kształtuje się obecnie?

Z raportu Global Employment Trends 2013 wynika, że w krajach rozwijających się 42% pracowników, czyli prawie 1,1 mld osób, stanowią pracownicy należący do klasy średniej lub będący powyżej klasy średniej. Wzrost liczby pracowników w tych grupach społecznych w największym stopniu widoczny jest w Azji Wschodniej.

Od 2001 roku w państwach rozwijających się, w samej klasie średniej przybyło 400 milionów pracowników. Oznacza to, że w ostatniej dekadzie liczba takich pracowników podwoiła się. Kolejne 186 mln pracowników przybyło w grupie osób będących powyżej klasy średniej.

Jednocześnie jak wskazują dane, od 2001 roku liczba pracowników żyjących w skrajnym ubóstwie (zarabiających mniej niż 1,25 USD na dzień) spadła o 281 mln.

Jednak, co niepokoi, liczba pracowników żyjących na granicy ubóstwa wzrosła od 2001 roku o 142 mln, ostatecznie osiągając poziom 661 mln w 2011 roku.