Monitory

W jakich branżach pracują polscy emigranci?

22.05.2015
Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, w 2013 roku poza granicami naszego kraju przebywało blisko 2,2 mln osób. Najpopularniejszymi kierunkami emigracji nadal pozostają kraje Unii Europejskiej, głównie Wielka Brytania (30%), Niemcy (26%), Irlandia (5%) i Holandia (5%).

Z danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski wynika, że większość Polaków przebywających za granicą w 2012 roku pracowało w branżach wymagających dużych nakładów pracy fizycznej. W Wielkiej Brytanii i Irlandii były to głównie przemysł oraz hotelarstwo i gastronomia, łącznie 45% i 42%. Z kolei w Holandii charakter emigracji był zgoła odmienny. W tym kraju blisko połowa Polaków pracowała w badanym okresie w rolnictwie i pokrewnych sektorach gospodarki. Z kolei w Niemczech, najbardziej popularne były takie branże jak przemysł i budownictwo, gdzie pracowało 40% badanych osób. Niewielu Polaków mieszkających poza granicami naszego kraju zatrudniano natomiast w administracji i edukacji.