Monitory

W jaki sposób jesteśmy przyjmowani do pracy i jak z niej odchodzimy?

28.11.2014
Jak wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego, najczęstszym sposobem przyjęć do pracy w 2013 roku było przyjęcie osoby poprzednio pracującej. Zatrudnianie osób podejmujących pracę po raz pierwszy stanowiło zaś blisko 14,5% wszystkich przyjęć, przy czym sektor usług charakteryzował się wyższym udziałem tej formy przyjęcia do pracy.Z kolei dominującym sposobem odejść z pracy w 2013 roku było odejście na skutek upływu czasu, na który dana osoba była zatrudniona. Tą formę odejścia zadeklarowało blisko 31% respondentów. Kolejnym często wskazywanym sposobem odejść z pracy było rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, co dotyczyło 28% badanych. Co ciekawe, wypowiedzenie umowy przez pracodawcę występowało ponad dwukrotnie częściej (16,9%) niż rozwiązanie umowy przez pracownika (8,8%).