Monitory

W Europie każdy po swojemu

08.11.2010
37% Polaków w wieku 25-64 lata twierdzi, że nie potrafi porozumieć się w żadnym języku obcym – wynika z badań opublikowanych we wrześniu 2010 roku przez Eurostat. Duże problemy z obcojęzyczną komunikacją mają również mieszkańcy Portugalii, Hiszpanii, Bułgarii, Grecji oraz Francji. Czarnymi liderami w Europie są Węgry oraz Rumunia, gdzie aż 75% mieszkańców deklaruje znajomość wyłącznie języka ojczystego.Najmniej trudności z międzynarodową komunikacją zgłaszają mieszkańcy Litwy. Zaledwie 2,5% ankietowanych z tego kraju twierdzi, że nie poprowadzi rozmowy w żadnym języku obcym. Równie pozytywnie swoje zdolności lingwistyczne oceniają Norwegowie, Szwedzi oraz Łotysze.
Warto zauważyć, że w Europie Zachodniej najbardziej znanym językiem obcym jest angielski. W Wielkiej Brytanii najłatwiej „trafić” na osobę potrafiącą porozumieć się po francusku. Mieszkańcy Polski, Litwy oraz Łotwy deklarują głównie znajomość rosyjskiego.