Monitory

W 2011 roku ponad 100 tys. nowych emerytów

20.03.2012
W 2011 roku liczba nowych emerytów wzrosła o niecałe 10 tysięcy w porównaniu do roku 2010. Tym samym nie sprawdziły się obawy części ekspertów, którzy uważali, że wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2011 roku konieczności wyboru między pracą zarobkową a otrzymywaniem emerytury znacznie zwiększy liczbę świadczeniobiorców. Większość osób zamiast emerytury wybrała pracę.Analizując dane za lata 2005 – 2011 można zauważyć, że największy wzrost liczby nowych emerytów nastąpił w 2008 roku. Wtedy na emeryturę przeszła rekordowa liczba prawie 341 tysięcy osób. Nie był to jednak wyłącznie skutek starzenia się społeczeństwa. Jednym z głównych powodów była zapowiedź wejścia w życie regulacji, które z początkiem 2009 roku ograniczyły przywileje osób pracujących w tzw. szkodliwych warunkach. Można przypuszczać, że w 2008 roku duży odsetek nowych świadczeniobiorców stanowiły osoby „uciekające” przed zmieniającymi się przepisami.

W efekcie wygaszania wspomnianych przywilejów w następnych latach liczba przyznanych emerytur spadała. Pomimo niewielkiego wzrostu zanotowanego w 2011 roku większość ekspertów przewiduje, że wprowadzanie kolejnych restrykcji, a zwłaszcza podwyższenie wieku emerytalnego, spowoduje znaczne zmniejszenie się liczby nowych emerytów.

W 2010 roku średni wiek przechodzenia na emeryturę w Polsce wyniósł 59,6 lat (dla mężczyzn – 60,2 lata, dla kobiet – 59 lat). Ustawowy wiek emerytalny wynosił natomiast 65 lat dla panów i 60 lat dla pań.