Monitory

USA: zawody, w których będzie praca

11.06.2013
Według raportu Amerykańskiego Biura Statystyki Pracy w latach 2010-2020 zatrudnienie w USA zwiększy się o 15%. W okresie tym najwięcej miejsc pracy powstanie w takich zawodach jak: dyplomowana pielęgniarka, sprzedawca detaliczny, pracownik wspierający domową opiekę zdrowotną, pracownik pomagający w opiece nad osobą starszą lub chorą.

Najwięcej nowych miejsc pracy do 2020 roku ma według prognoz powstać dla zawodu dyplomowanej pielęgniarki. Analizy pracowników BLS przewidują wzrost liczby wakatów o ponad 700 tys. Duże zapotrzebowanie będzie także na sprzedawców detalicznych (+707 tys.).
Starzejące się społeczeństwo jest źródłem wzrostu zatrudnienia w obszarze opieki. Warto tutaj wymienić domowych opiekunów, czy też osoby zajmujące się osobami starszymi lub chorymi (odpowiednio 706 i 607 tys. nowych miejsc pracy). Pozostałe zawody oferujące największą liczbę nowych miejsc pracy do 2020 roku zamieszczono na poniższym wykresie.Warto również dokonać analizy zawodów, w których odnotujemy największy procentowy wzrost zatrudnienia. Amerykańscy specjaliści prognozują, że w latach 2010-2020 w Stanach Zjednoczonych największy procentowy wzrost zatrudnienia odnotują dwa zawody związane z opieką zdrowotną. Będzie to osoba pomagająca w opiece nad osobą starszą lub chorą (+70% wzrostu) oraz osoba pomagająca w domowej opiece zdrowotnej (+69% wzrostu). Pozostałe najbardziej rozwojowe zawody zamieszczono w poniższej tabeli.Szczegółowe analizy Amerykańskiego Biura Statystyki Pracy wskazują, że w latach 2010-2020 w aż 657 z 749 zarejestrowanych zawodów w USA będzie odnotowany wzrost zatrudnienia. Spadek natomiast będzie dotyczył zaledwie 92 profesji. Na brak pracy nie powinny narzekać osoby pracujące w ochronie zdrowia, jako prywatny opiekun domowy, ale także w charakterze specjalisty ds. komunikacji i mediów społecznościowych.