Monitory

Udział kobiet w ogólnej liczbie pracujących w danej grupie zawodowej

10.01.2017
Według publikacji GUS Kobiety i mężczyźni na rynku na pracy, spośród 9 dużych grup zawodów wyróżnionych w statystyce, w III kwartale 2015 roku odsetek kobiet był większy w pięciu grupach. Kobiety stanowią większość w takich grupach zawodowych jak usługi osobiste i sprzedaż (66%), specjaliści (62%) oraz pracownicy biurowi (60%). Najmniejszy odsetek kobiet wśród ogólnej liczby pracowników odnotowano w grupie robotników przemysłowych i rzemieślników (12%) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń (14%).