Monitory

Tylko 7% Polaków na niepełnym etacie

04.09.2012
Tylko 7,4% Polaków pracuje na niepełny etat – wynika z danych Eurostat-u za I kwartał 2012. Podobna sytuacja ma miejsce w innych krajach Europy Środkowej (Węgry, Czechy, Słowacja) oraz w Grecji. Dla porównania zupełnie inaczej do pracy podchodzą Holendrzy. W kraju tym praca na część etatu jest równie popularna co 40-godzinny tydzień pracy.Praca na niepełny etat wśród Polaków to bardziej kwestia przymusu, a nie wyboru. Aż ¼ wszystkich osób zatrudnionych w ten sposób motywuje swoją sytuację trudnością w znalezieniu pełnoetatowej posady. 9% badanych Polaków deklarujących pracę na część etatu uczy się, a 15% tłumaczy się chorobą lub opieką nad innymi członkami rodziny.

Dla porównania w Holandii główną przyczyną podejmowania pracy na część etatu jest opieka nad dziećmi lub osobami starszymi (31%) oraz edukacja (23%).