Monitory

Szykany w miejscu pracy

07.10.2014
W drugiej w historii edycji badania „Szykany w miejscu pracy” CBOS zapytał Polaków o kwestię mobbingu w pracy. Pytania odnosiły się zarówno do osobistych doświadczeń, jak i ogólnego występowania zjawiska szykanowania w miejscu pracy.

Okazuje się, że mniej więcej co szósty pracownik (17%) zadeklarował, że w ciągu ostatnich pięciu lat osobiście doświadczył szykan ze strony swojego przełożonego. Ze strony swoich współpracowników Polacy byli rzadziej szykanowani – mobbingu doświadczył co dwunasty pracownik (8%).

Jednak na bardziej ogólne pytanie o występowanie szykan w miejscu pracy, odsetek osób które odpowiedziały twierdząco był wyższy – niemal co czwarty pracownik (24%) zadeklarował, że w jego miejscu pracy zdarzały się przypadki szykanowania przez przełożonych. Niemal co piąty zatrudniony (17%) stwierdził, że w jego miejscu pracy dochodziło do mobbingu ze strony koleżanek lub kolegów z pracy.

Negatywny wpływ mobbingu dotyczy nie tylko samego pracownika (niszcząc karierę, czy negatywnie wpływając na jego zdrowie psychiczne), lecz także całego przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia funkcjonowania firmy, pracownicy, którzy doświadczają szykanowania stają się nieefektywni, tracą zaangażowanie w pracę oraz przestają identyfikować się z organizacją. Często konsekwencją tego jest wysoka fluktuacja kadr. Aby zapobiegać negatywnym konsekwencjom zjawiska mobbingu należy cyklicznie badać poziom jego występowania w firmie. Jak to zrobić? Więcej informacji na badaniahr.pl