Monitory

Szwajcarski rynek pracy całkowicie otwarty dla Polaków

06.05.2014
Na początku maja 2014 roku Szwajcaria otworzyła całkowicie rynek pracy dla państw nowej Unii, w tym dla Polski. Tym samym straciła moc decyzja z 2012 roku o czasowym ograniczeniu liczby zezwoleń na pobyt powyżej 12 miesięcy dla obywateli ośmiu nowych państw członkowskich. Do tej pory zezwolenia na pracę mogło dostać jedynie 2 tys. polskich obywateli. Decyzja o całkowitym otwarciu szwajcarskiego rynku pracy stwarza nowe możliwości dla Polaków poszukujących pracy za granicą.

Sytuacja na szwajcarskim rynku pracy na tle innych krajów europejskich jest bardzo korzystna. Stopa bezrobocia wyniosła tam w 2013 roku niecałe 4,4%, co daje jej drugi najlepszy wynik w Europie. Wśród krajów europejskich Szwajcarię wyprzedza jedynie Norwegia z wynikiem niższym o 1 p.p. Dla porównania w Grecji stopa bezrobocia była wyższa o blisko 23 p.p.