Monitory

Szkolimy się, gdy pracodawca zapłaci

17.10.2011
W latach 2009-2011 w podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych uczestniczyło 10,7% osób w wieku 25 lat i więcej – wynika z badań opublikowanych w raporcie Diagnoza Społeczna 2011. Polacy najczęściej korzystali z kursów doszkalających finansowanych przez pracodawcę. Ta forma zyskała niemal 41% wskazań ankietowanych. Pozostałe aktywności okazały się znacznie mniej popularne. W szkołach lub uczelniach wyższych (z wyłączeniem studiów podyplomowych i doktoranckich) dokształcało się 15% Polaków powyżej 24 roku życia, a kursy finansowane z własnej kieszeni wybrało 13% osób. Najrzadziej wykorzystywano szkolenia finansowane ze środków unijnych lub Funduszu Pracy.