Monitory

Struktura bezrobotnych na koniec 2012 r.

15.10.2013
Według opracowania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod koniec 2012 r. zarejestrowanych było 2,13 mln bezrobotnych, z czego 48,6% stanowili mężczyźni, zaś 51,4% kobiety. Najwyższy odsetek kobiet wśród bezrobotnych dotyczył pracowników usług osobistych i sprzedawców (prawie 80%), pracowników biurowych (71%) oraz specjalistów (69%). Najmniej było ich wśród przedstawicieli sił zbrojnych (0,1%).

5,9% bezrobotnych to absolwenci, którzy ukończyli naukę w ciągu ostatniego roku. 18,6% z nich szukało pracy po raz pierwszy. Najwyższy odsetek bezrobotnych absolwentów odnotowano wśród specjalistów (13,5%), najmniejszy – wśród przedstawicieli sił zbrojnych (0,6%).

W ubiegłym roku po raz pierwszy pracę chciało podjąć 58% bezrobotnych nie posiadających wyuczonego zawodu. Odsetek ten był zdecydowanie wyższy niż w przypadku pozostałych kategorii zawodów. Najmniej chcących podjąć pracę po raz pierwszy było wśród przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników (0,6%).