Monitory

Stopa zatrudnienia osób w wieku 55-64 lat w krajach OECD

03.07.2018
Polska znalazła się na 30. miejscu, spośród 35 państw OECD, pod względem stopy zatrudnienia osób w przedziale wiekowym 55-64 lat. W naszym kraju aktywnych zawodowo jest mniej niż połowa przedstawicieli tej grupy wiekowej. Dla porównania, u naszych południowych sąsiadów wskaźnik ten wynosi odpowiednio 53% (Słowacja) i 62,1% (Czechy). Na szczycie zestawienia znalazły się: Islandia, Nowa Zelandia i Szwecja, a najmniejsza stopa zatrudniania osób w wieku 55-64 lat występuje w Turcji, Grecji i Luksemburgu.