Monitory

Stopa bezrobocia według województw w marcu 2019 roku

21.05.2019
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację o wartości stopy bezrobocia w każdym z województw w marcu 2019 roku. Najwyższą stopą bezrobocia cechowało się województwo warmińsko-mazurskie. Współczynnik ten w tym regionie wynosił 10,4%. O 1,6% niższa stopa bezrobocia występowała w województwie kujawsko-pomorskim – 8,8%. Najniższą stopą bezrobocia w marcu 2019 roku wykazywały się województwa: małopolskie (4,8%), śląskie (4,4%) oraz wielkopolskie (3,2%).