Monitory

Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych województwach w kwietniu 2014 roku

10.06.2014
Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce, według stanu na kwiecień 2014 roku, wyniosła 13% i była niższa w porównaniu ze styczniem 2014 roku o 1 p.p. Jak wynika z danych GUS, od początku 2014 roku z miesiąca na miesiąc rejestrowano coraz niższy poziom bezrobocia.

W poszczególnych województwach stopa bezrobocia w kwietniu wahała się od 9,1% do ponad 20%. Największe problemy ze znalezieniem pracy mieli mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego, gdzie stopa bezrobocia kształtowała się odpowiednio na poziomie 20,5% oraz 17,4% i 17,1%. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim, gdzie osiągnęła poziom 9,1%, o 4 p.p. niższy niż w całej Polsce. Stosunkowo niski poziom bezrobocia zanotowano w wysokorozwiniętych województwach: mazowieckim (10,8%), śląskim (10,9%) i małopolskim (11,2%).