Monitory

Stan cywilny a sytuacja na rynku pracy

04.07.2011
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że pod względem stanu cywilnego najlepiej na rynku pracy radzą sobie osoby w związkach małżeńskich. W porównaniu z innymi są nie tylko jednymi z najbardziej aktywnych, ale mają też najmniejsze problemy z bezrobociem.W IV kwartale 2010 roku aktywność zawodowa wśród zamężnych kobiet i żonatych mężczyzn ukształtowała się na poziomie 63,6%. W tej kategorii lepiej poradzili sobie jedynie rozwodnicy i rozwódki (64,4%). Pod względem aktywności zawodowej najgorzej „wypadły” osoby owdowiałe (13,1%). Można jednak przypuszczać, że na ten wynik w dużej mierze wpłynął wiek tych osób – wraz z rosnącą liczbą lat, zmniejsza się ogólna skłonność do pracy.

Problem bezrobocia najrzadziej dotyczył osób w związkach małżeńskich. Wśród tej grupy badanych wskaźnik bezrobocia wyniósł jedynie 6%. Niemal trzy razy większy (17,1%) okazał się wśród osób stanu wolnego, a ponad dwa razy większy (13%) dotyczył osób rozwiedzionych.