Monitory

Sprawy prywatne w godzinach pracy

22.03.2010
Rozmowy ze znajomymi prowadzone przy użyciu telefonu, komunikatorów internetowych lub portali społecznościowych, buszowanie w sieci w poszukiwaniu okazji, e-zakupy. To tylko niektóre ze sposobów, w jaki pracownik może wykorzystywać czas pracy na swoje potrzeby.
O to, ile czasu średnio poświęcają Państwo na sprawy prywatne w ciągu jednego dnia pracy zapytaliśmy w sondzie prowadzonej na przełomie lutego i marca 2010 roku. Najwięcej, bo ponad 45% użytkowników, wskazała na odpowiedź „do 15 minut”.Możliwości zakładające, iż na czynności nie związane z pracą przeznaczane jest od 15 do 45 minut były wybierane zdecydowanie rzadziej. Niecałe 19% badanych wskazało odpowiedź „15-30 minut”, a kolejne 8% zdeklarowało, że na sprawy prywatne poświęca od dwóch do trzech kwadransów. Liczną grupę utworzyły osoby, które na własne sprawy przeznaczają ponad 45 minut każdego dania pracy. Niemal co trzeci badany przyznał, że przez ponad trzy kwadranse nie pracuje, tylko załatwia swoje sprawy. W przypadku pracowników pełnoetatowych jest to niemal 10% czasu, za który pobierają wynagrodzenie.