Monitory

Śląsk – najwięcej emerytów, najwyższa emerytura

10.09.2009
W I kwartale 2009 roku w Polsce było 4 937,7 tys. osób pobierających świadczenie emerytalne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Województwem z największą liczbą emerytów jest Śląsk - 744,4 tys. Na kolejnych miejscach pod względem ilości osób posiadających status emeryta znalazły się województwa mazowieckie (639,9 tys.) oraz dolnośląskie (421,3 tys.). Zdecydowanie najmniej seniorów mieszka na Podlasiu oraz w województwie lubuskim. Tam, w okresie między styczniem a marcem 2009 roku, liczba osób otrzymujących świadczenie emerytalne wyniosła odpowiednio 122,6 tys. oraz 124,8 tys.

Czynnikiem, który tłumaczy dużą ilość emerytów na Śląsku, jest ogólna liczba mieszkańców województwa. W IV kwartale 2008 roku Śląsk zamieszkiwało 4 645,7 tys. osób, co po Mazowszu (5 204,5 tys. osób) jest drugim wynikiem w Polsce. Oba województwa wyraźnie dominują pod względem liczby mieszkańców. Znajdująca się na kolejnym miejscu Wielkopolska liczy 3 397,6 tys. obywateli. Mimo, że Mazowsze jest najliczniej zaludnionym województwem w Polsce, to w przypadku Śląska istotną rolę pełni specyfika tamtejszej gospodarki, w której jedną z najważniejszych branż jest górnictwo. Tymczasem górnicy to grupa zawodowa posiadająca przywilej przechodzenia na wcześniejsze emerytury.Śląskie to województwo, które przoduje nie tylko pod względem liczby seniorów, ale także wysokości emerytury. W I kwartale 2009 roku przeciętne świadczenie emerytalne wyniosło tam 1 886, 81 PLN. Również w tym przypadku niebagatelną rolę dograł udział przedstawicieli grupy zawodowej jaką są górnicy. W analizowanym okresie średnia wysokość górniczych świadczeń emerytalnych to 3 057,59 PLN. Na drugim po Śląsku miejscu – podobnie jak w przypadku ilości seniorów – znalazło się województwo mazowieckie, gdzie przeciętna wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS to 1 584,99 PLN. Śląsk i Mazowsze to jedyne województwa, gdzie w analizowanym okresie przeciętne świadczenie emerytalne było wyższe od wysokości przeciętnej emerytury w Polsce (1 539,81 PLN). Dla porównania emerytowani mieszkańcy Podkarpacia otrzymywali średnio 1 331,76 PLN, a emeryci z województwa świętokrzyskiego 1 379,63 PLN.