Monitory

Seniorzy na rynku pracy

18.09.2012
W 2011 roku wskaźnik zatrudnienia osób 50+ w Unii Europejskiej wyniósł 32,7%. Dla porównania ten sam miernik dla populacji w wieku 15 lat i więcej ukształtował się na poziomie 52%. Najlepsze statystyki odnotowano w Szwecji oraz na Cyprze. W krajach tych stosunek osób pracujących 50+ do całkowitej liczby mieszkańców w tym wieku był równy 41,8%. Polski wskaźnik zatrudnienia wśród seniorów okazał się zbliżony do unijnej średniej (31,5%).Warto jednak zaznaczyć, że nasz kraj znalazł się w gronie dziesięciu o najwyższym wzroście wskaźnika zatrudnienia 50+ w latach 2002-2011. Miernik dla Polski wzrósł bowiem z 24,5% (2002 rok) do 31,3% (2011), czyli o 6,8 punktu procentowego. Znaczącą poprawę na rynku pracy seniorów odnotowały również Słowacja, Irlandia, Luksemburg, Belgia, Holandia, Węgry, Austria oraz Hiszpania.