Monitory

Rynek pracy specjalistów w II i III kwartale 2013 roku

15.04.2014
Według danych pochodzących z raportu Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów”, w okresie od IV kwartału 2012 roku do III kwartału 2013 roku sytuacja na rynku pracy uległa widocznej poprawie. W III kwartale 2013 roku liczba ofert pracy opublikowanych w serwisie wyniosła 95,5 tys. i w odniesieniu do poprzedniego kwartału wzrosła o 6%. Zarówno w II, jak i w III kwartale 2013 roku największa liczba publikowanych ogłoszeń dotyczyła sektorów związanych z handlem i sprzedażą (37,7 tys. w II kwartale i 41,2 tys. w III kwartale). Poszukiwani byli również pracownicy do działów obsługi klienta (15,8 tys. i 18,7 tys. ofert odpowiednio w II i III kwartale) oraz sektorów IT (14,4 tys. i 14,9 tys. ofert). Na dalszych pozycjach znalazły się ogłoszenia z branży finansowej, których liczba przekraczała 14 tys. w obu analizowanych okresach. Z kolei liczba ofert w działach prawniczych i turystycznych była znacznie mniejsza i mieściła się w zakresie od 849 do 981.

Liczba ofert pracy w III kwartale 2013 roku w odniesieniu do poprzedniego kwartału uległa zwiększeniu w prawie wszystkich branych pod uwagę działach. Mniejsze zapotrzebowanie na pracowników odnotowano tylko w przypadku sektorów zajmujących się finansami.Pod względem lokalizacji, województwo mazowieckie pozostaje największym regionalnym rynkiem pracy. W III kwartale 2013 roku prawie co piąta opublikowana oferta pochodziła od firm z Mazowsza. Warty uwagi jest jednak fakt, że największy przyrost liczby ofert, porównując poszczególne kwartały, odnotowano nie w przypadku województwa mazowieckiego, ale województwa wielkopolskiego (wzrost o 10%), małopolskiego (9%) i dolnośląskiego (8%).