Monitory

Rekordowa liczba przyznanych emerytur

25.07.2008
Rok 2007 był rekordowy pod względem liczby przyznanych w Polsce emerytur. Uprawnienia do otrzymywania świadczenia uzyskało ponad 215 tysięcy osób - ponad 2 razy więcej niż w roku poprzednim. Do tej pory największa liczba emerytur przyznanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych miała miejsce w roku 1992, kiedy to uprawnienia do pobierania świadczenia uzyskało około 164,7 tysięcy osób.Tak wysoki wzrost liczby przyznanych emerytur jest nie tylko efektem postępującego starzenia się polskiego społeczeństwa. Według ekspertów przyczyną aktualnej sytuacji są zapowiedzi rządowe dotyczące likwidacji szeregu przywilejów i świadczeń przedemerytalnych. Niepewność regulacji, które mają obowiązywać od przyszłego roku, w wielu przypadkach przyspiesza decyzje dotyczącą złożenia wniosku o wcześniejszą emeryturę.

Obecnie aż 85% osób odchodzi z rynku pracy przed przekroczeniem ustawowego wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Aktualnie, przeciętny wiek przejścia na emeryturę w Polsce wynosi 57,1 lat i należy do najniższych w Europie. Masowa rezygnacja z aktywności zawodowej niesie ze sobą nie tylko konsekwencje w postaci deficytu pracowników na rynku pracy, ale także ogromne koszty obciążające budżet państwa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacuje, że w latach 2009-2013 na wypłacenie emerytur zabraknie co najmniej 158 miliardów PLN.