Monitory

Programista z dyplomem

06.03.2009
Programowanie stało się w ostatnich latach jedną z najczęściej wybieranych specjalizacji informatycznych. Nic dziwnego – zapotrzebowanie pracodawców na znawców kodów oprogramowania stale rośnie. Wzrasta również konkurencja na rynku pracy. Stąd od kandydatów na stanowisko programisty coraz częściej wymaga się ukończenia studiów wyższych. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, w 2008 roku aż 61% programistów, którzy wzięli udział w badaniu posiadało wyższe wykształcenie techniczne w zakresie zaawansowanych technologii (automatyka, elektronika, informatyka itd.). 11% stanowiły osoby z niepełnym wykształceniem wyższym. Grupę tą zasilili głównie studenci, którzy pracę zarobkową rozpoczęli jeszcze w okresie studiów. Nieco mniej (10%) osób ukończyło studia uniwersyteckie na kierunkach ścisłych.Dynamika branży IT sprawia, że raz zdobyta wiedza musi być stale aktualizowana, rozszerzana i uzupełniana. Przykładowo absolwenci studiów wyższych mają możliwość podwyższenia kwalifikacji na studiach podyplomowych. Jednak, jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, z takiej możliwości skorzystało do tej pory stosunkowo niewiele osób – 5% badanych. Dużo częściej programiści decydują się na uczestnictwo w specjalistycznych kursach, w tym takich, które prowadzą do uzyskania certyfikatu IT. Poza wiedzą czysto branżową, od kandydatów na stanowisko programisty coraz częściej oczekuje się umiejętności władania językiem obcym. O ile czynna znajomość języka jest konieczna głównie w międzynarodowych korporacjach, o tyle umiejętności płynnego rozumienia i posługiwania się anglojęzyczną terminologią jest niezbędna w codziennej pracy programisty. 75% programistów, którzy wzięli udział w OBW zadeklarowało znajomość przynajmniej jednego języka obcego.