Monitory

Prognozy zatrudnienia dla Polski umiarkowanie optymistyczne

19.12.2014
Z prognoz Komisji Europejskiej wynika, że w 2015 roku zatrudnienie w Polsce wzrośnie o 0,2% w porównaniu z mijającym rokiem. Oznacza to niestety spowolnienie wzrostu, który według wstępnych szacunków wyniósł 1,0% w 2014 roku. Zestawienie dynamiki zatrudnienia w Polsce z ogólnymi statystykami unijnymi też nie napawa optymizmem. W nadchodzącym roku, pierwszy raz od kliku lat, tempo wzrostu zatrudnienia w Polsce będzie znacznie niższe niż średnia unijna i średnie dla krajów należących do strefy euro. Wybiegając jednak w przyszłości, eksperci z Komisji Europejskiej przewidują, że w 2016 roku sytuacja w Polsce nieznacznie się poprawi i dynamika wzrostu wyniesie 0,4%.Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej, stopa bezrobocia w 2015 roku wyniesie 8,7%. Jeśli prognozy się potwierdzą będzie to kolejny z rzędu spadek bezrobocia. Co więcej, w porównaniu ze średnią unijną i średnią dla strefy euro, sytuacja w naszym kraju będzie znacznie lepsza pod tym względem. Pozytywna tendencja powinna być również kontynuowana w 2016 roku.