Monitory

Prognozy wzrostu zatrudnienia i popytu w branży IT i telekomunikacji

15.09.2014
Prognozy Komisji Europejskiej na najbliższe lata przewidują istotny wzrost popytu na informatyków w krajach członkowskich. Zgodnie z najbardziej prawdopodobnym scenariuszem do 2020 roku liczba zatrudnionych wzrośnie łącznie o około pół miliona. Popyt na informatyków charakteryzuje się większą dynamiką wzrostu, niż zatrudnienie. Zgodnie z prognozą KE liczba nowych miejsc pracy w IT powinna wzrastać średnio o 200 tys. rocznie. To dobra wiadomość dla ekspertów w zakresie technologii informacyjnych.
Zamów raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2013 roku”
Więcej raportów