Monitory

Prawdopodobieństo wykrycia pracy na czarno w Polsce bardzo małe

01.12.2015
Jak wynika z badania Lithuanian Free Market Institute, w opinii Polaków w stosunkowo łatwy sposób można ukryć pracę w szarej strefie. Aż 63% naszych rodaków uważa, że prawdopodobieństwo wykrycia zatrudnienia na czarno jest niskie, z czego 23% twierdzi, że jest ono znikome. Odsetek takich odpowiedzi był najwyższy spośród sześciu krajów naszego regionu.

W raporcie, oprócz Polski uwzględniono Białoruś, Estonię, Litwę, Łotwę i Szwecję. W tej ostatniej, percepcja prawdopodobieństwa wykrycia pracy bez umowy jest najwyższa. Aż 62% badanych Szwedów twierdzi, że w ich kraju możliwość udowodnienia zatrudnienia na czarno jest wysoka, z czego 19% określa ją jako bardzo wysoką.