Monitory

Praca: wybór czy przymus?

31.10.2014
Jak wynika z raportu Centrum Badania Opinii Społecznej z września 2014 roku, wśród aktywnych zawodowo Polaków utrzymuje się przekonanie, że znalezienie innej pracy dającej dochody zbliżone do obecnych jest dużym wyzwaniem. W ostatniej edycji badania, ponad 70% osób przyznało, że takie zadanie uważają za raczej trudne lub bardzo trudne.

W ciągu dwudziestu dwóch lat zaobserwowano niewielki wzrost optymizmu Polaków, jeśli chodzi o ich ocenę szansy na znalezienie podobnie opłacanej posady. W 1992 roku, zaledwie 11% respondentów uznało, że zdobycie takiej pracy jest raczej proste lub bardzo proste. Od 1992 do 2014 roku odsetek osób, które podzielają tę opinię wzrósł o 14 p.p.Swoje szanse na znalezienie podobnie opłacanej pracy lepiej oceniają mieszkańcy największych aglomeracji. Pewność siebie w tym aspekcie jest wyższa także wśród mężczyzn, osób młodych (od 18 do 24 lat), lepiej wykształconych, a także charakteryzujących się lepszą sytuacją materialną. Taką opinię częściej podzielają również osoby pracujące w sektorze usług, na stanowisku kierownika lub specjalisty oraz utrzymujące się z pracy na podstawie umowy na czas określony lub umowy cywilnoprawnej.