Monitory

Praca tymczasowa znów na topie

01.08.2011
Pracodawcy coraz chętniej zatrudniają pracowników tymczasowych. W 2010 roku agencje pracy oddelegowały do firm ponad 433 tysięcy osób. Po trudnym 2009 roku, w kolejnych miesiącach 2010 roku liczba „czasowników” zwiększyła o 14%. W porównaniu do dwóch poprzednich lat praktycznie nie zmieniła się liczba przedsiębiorstw korzystających z zatrudnienia tymczasowego.

Tego typu usługi były jednak świadczone na znacznie większą skalę. Między 2009 a 2010 rokiem o 59% wzrosła liczba godzin przepracowanych przez osoby delegowane z agencji zatrudnienia. Jednostkowe godziny przepracowane pracowników agencyjnych przekładały się na ponad 114 tysięcy pełnych etatów. Rok wcześniej wyniosły jedynie 72 tysiące stanowisk.Oprócz tradycyjnego przemysłu z pracowników tymczasowych coraz częściej korzysta administracja publiczna, branża logistyczne oraz firmy świadczące usługi medyczne. Ta forma zatrudnienia odnosi się już nie tylko do pracowników fizycznych, ale coraz częściej także do specjalistów i menedżerów. Kosztem umów cywilno-prawnych rośnie także odsetek osób zatrudnianych na podstawie umów o pracę.

Szacuje się, że w 2011 roku „hossa” na rynku pracy tymczasowej zostanie utrzymana. Zapewni ją wzrost gospodarczy oraz większe zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem przy projektach krótkoterminowych.