Monitory

Poziom bezrobocia w danym województwie nie zmniejsza obaw związanych z utratą pracy

28.05.2015
Jak wynika z aktualnych danych CBOS, największe poczucie zagrożenia bezrobociem deklarują mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Blisko 40% pracujących na tych terenach liczy się z możliwością utraty pracy. Zaskakujące jest to, że największa niepewność zatrudnienia dotyczy mieszkańców Mazowsza, gdzie stopa bezrobocia należała do jednych z najniższych w kraju w 2014 roku (9,8%). Z kolei w województwie opolskim, w którym bezrobocie wyniosło niecałe 12%, odsetek osób zgłaszających obawy związane z utratą zatrudnienia wyniósł tylko 20%.