Monitory

Popyt na pracę w I i II kwartale 2018 roku

16.10.2018
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane na temat popytu na pracę w II kwartale 2018 roku. W końcu II kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła ponad 164 tys. Jest to o 8,1% więcej niż w kwartale poprzednim. W końcu omawianego okresu wolnych było jeszcze 42,5 tys. nowo utworzonych miejsc pracy. W II kwartale 2018 r. utworzono o 34,9% mniej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem. W tym okresie zlikwidowano o 29 160 miejsc pracy mniej niż w I kwartale 2018 roku.