Monitory

Ponad 450 szkół wyższych w Polsce

02.05.2012
W 2010 roku w Polsce funkcjonowały 453 szkoły wyższe. Wśród nich znalazło się niemal 80 uczelni ekonomicznych, 23 wyższe szkoły techniczne, 22 szkoły artystyczne, 19 uniwersytetów, 18 wyższych szkół pedagogicznych i tylko 2 wyższe szkoły morskie. Ponad połowę stanowiły natomiast pozostałe szkoły wyższe, w tym państwowe wyższe szkoły zawodowe.Liczba uczelni wyższych w Polsce wykazuje wyraźny trend wzrostowy. O ile w 1999 roku w całym kraju funkcjonowało 277 takich placówek, w 2010 roku było ich już o 64% więcej.