Monitory

Płaca minimalna w wybranych krajach Europy

13.02.2019
Płaca minimalna dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w Polsce od początku 2019 roku wynosi 2 250 PLN brutto. W porównaniu do poprzedniego roku najniższe krajowe wynagrodzenie wzrosło o 150 PLN brutto. Portal money.pl postanowił sprawdzić, czy podwyższenie pensji minimalnej spowodowało zmniejszenie różnicy w wynagrodzeniach, jaka dzieli nas z pozostałymi krajami Europy. W tym celu porównał wysokość miesięcznej płacy minimalnej w państwach europejskich w 2018 roku oraz w Polsce w 2019 roku. Z danych wynika, że obecna minimalna pensja w Polsce jest ponad 3 razy niższa od najniższej krajowej w Irlandii – lidera zestawienia. Płaca minimalna w tym kraju w 2018 roku wynosiła 6 940 PLN. Z zestawienia wysokości płacy minimalnej w wybranych krajach Europy można wyłonić 4 państwa, w których najniższa krajowa była zdecydowanie wyższa niż w pozostałych. Prócz Irlandii, na wysokie płace minimalne mogli liczyć pracownicy takich krajów jak: Francja (6 433 PLN), Niemcy (6 441 PLN) oraz Wielka Brytania (6 294 PLN). Najniższe płace minimalne wśród państw, które znalazły się w tym zestawieniu otrzymywali zatrudnieni na Węgrzech, w Serbii oraz Bułgarii. W tych krajach najniższa krajowa stanowiła odpowiednio 80%, 54% i 50% płacy minimalnej w Polsce w 2019 roku.