Monitory

Perspektywy zatrudnienia w 2014 roku

04.03.2014
Jak pokazuje Barometr Perspektyw Zatrudnienia Manpower, w I kwartale 2014 roku 13% pracodawców w Polsce planuje zwiększenie całkowitego zatrudnienia. Redukcję etatów zapowiada 9% firm, natomiast zdecydowana większość (72%) badanych przedsiębiorstw deklaruje brak zmian personalnych. Po uwzględnieniu korekty sezonowej, prognoza netto zatrudnienia dla Polski w I kwartale 2014 roku wynosi +9%, co w porównaniu z I kwartałem 2013 roku daje wzrost o 10 punktów procentowych.

Prognozy netto zatrudnienia (po sezonowej korekcie) są zdecydowanie bardziej optymistyczne dla poszczególnych sektorów zatrudnienia w I kwartale 2014 roku w porównaniu z sytuacją z analogicznego okresu poprzedniego roku. W I kwartale 2013 roku, prognoza netto zatrudnienia była ujemna w 5 z 10 badanych sektorów, natomiast w tym samym okresie 2014 roku wskaźnik ten przyjął ujemne wyniki zaledwie w 2 branżach.

Najbardziej optymistyczne prognozy netto zatrudnienia w I kwartale 2014 roku odnotowano dla sektora transport, logistyka, komunikacja, w którym podany wskaźnik osiągnął wartość +20%. Wysokie prognozy uzyskano także w przypadku branż produkcja przemysłowa (+14%) oraz hotele, restauracje (+12%). Najniższe wyniki uzyskano dla sektorów energetyka, gazownictwo, wodociągi (-9%) oraz instytucje sektora publicznego (-2%).Informacja o badaniu:
Barometr Perspektyw Zatrudnienia to badanie kwartalne, przeprowadzane przez agencję doradztwa personalnego ManpowerGroup. Prognozy zatrudnienia zostały opracowane w oparciu o wywiady indywidualne, które objęły reprezentatywną próbę 756 pracodawców w Polsce. Prognoza netto zatrudnienia to wyrażona w procentach różnica pomiędzy liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Sezonowa korekta pozwala na uwzględnienie danych z pominięciem zmian zatrudnienia, które odnotowywane są zazwyczaj w tym samym okresie.