Monitory

Osoby bierne zawodowo według wieku w Polsce w III kwartale 2019 roku

10.12.2019
Główny Urząd Statystyczny opublikował informację na temat tego, ile osób było biernych zawodowo w III kwartale 2019 roku. Z danych wynika, że w tym okresie w danym kraju 13 124 tys. osób pozostawało biernych zawodowo. Spośród tej liczby największą grupę tworzyły osoby po 60 roku życia – takich osób było 7 281 tys. osób. Stanowili oni ponad połowę ogółu. Kolejną liczną grupą byli młodzi ludzie w przedziale wiekowym 15-24 lata – 2 227 tys. osób. Najmniejszą grupę pod względem liczności stanowili Polacy od 35 do 44 lat.