Monitory

Oferty pracy w poszczególnych województwach

11.08.2017
W 2016 roku liczba ofert pracy kształtowała się w granicach od 880 w województwie podlaskim do 10 749 w śląskim. W porównaniu do roku 2010 ilość ofert pracy wzrosła. Największy wzrost ofert pracy zanotowano w województwie śląskim – 6 602 ofert, następnie w mazowieckim (4 207) i wielkopolskim (3 062). Od 2010 do 2016 roku najmniej ofert pracy zarejestrowano w województwach: podlaskim (666 ofert pracy), lubelskim (1 042) oraz podkarpackim (1 156).Słownik pojęć:


Oferta pracy: zgłoszone przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy: - co najmniej jedno wolne miejsca zatrudnienia lub inna praca zarobkowa, - miejsce aktywizacji zawodowej, przyjęte do realizacji.