Monitory

Odsetek osób pracujących na własny rachunek w wybranych krajach OECD

08.01.2019
Organizacja OECD opublikowała dane na temat ilości osób pracujących na własny rachunek w wybranych krajach w 2017 roku. Najwyższy wskaźnik samozatrudnienia w 2017 roku występował w Grecji i wynosił 34,1%. Dużo osób pracujących na własny rachunek było także w Turcji (32,7%) i Brazylii (32,3%). Natomiast najniższą wartość wskaźnik ten osiągał w Norwegii – 6,5%. W naszym kraju odsetek osób samozatrudnionych wśród ogółu osób pracujących wynosił 20,4%.