Monitory

Niż demograficzny nadal uderza w uczelnie: coraz mniej studentów

09.12.2014
Na polskich uczeniach obserwowalny jest spadek liczby nowoprzyjętych studentów. W przypadku uczelni publicznych spadek wynosił 5,5 tys. (2,1%) osób w porównaniu do poprzedniego roku akademickiego. Na uczelniach niepublicznych było to z kolei ponad 7 tys. (9,7%). Skutki niżu demograficznego w tym roku były co prawda mniej dotkliwe dla uczelni, ale spadająca liczba maturzystów, którzy rozpoczynają starania o zdobycie wyższego wykształcenia nadal stanowi problem.

Większe powody do niepokoju uczelnie miały w poprzednim roku, kiedy liczba kandydatów na studia spadła aż o 15,6 tys. osób (16,9%) w przypadku uczelni prywatnych i o 31,9 tys. (10,9%), jeśli chodzi o uczelnie publiczne.Według analiz resortu nauki, popularność tracą przede wszystkim studia niestacjonarne, na których liczba nowych studentów systematycznie spada zarówno w przypadku szkół publicznych, jak i prywatnych. Na studiach niepublicznych liczba nowoprzyjętych osób na studia stacjonarne od lat utrzymuje się na stałym poziomie, natomiast jeśli chodzi o uczelnie publiczne – ich liczba ustabilizowała się dopiero w tym roku.