Monitory

Niepełny etat rzadkością wśród menedżerów

21.03.2011
Na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych zachowanie równowagi praca-życie nie jest łatwe. Z badań Eurofound wynika, że jedynie 26% europejskich firm zatrudnia na te posady w niestandardowym wymiarze czasu pracy. Reszta nie oferuje takiej możliwości.

Spośród krajów UE najlepiej jest w Holandii. Niemal w połowie tamtejszych firm osoby na stanowiskach zarządczych bądź wymagających wysokich kwalifikacji mogą pracować na niepełny etat. Na drugim biegunie znajduje się Grecja – jedynie w 3% przedsiębiorstw kierownicy i specjaliści podejmują zatrudnienie w takiej formie. Polska uplasowała się w europejskiej czołówce (27%). Wyprzedziły nas jedynie cztery unijne kraje – Holandia, Wielka Brytania, Niemcy oraz Luksemburg.Na podstawie danych Eurostat można jednak wnioskować, że polscy menedżerowie – nawet jeśli pracują na niecały etat – raczej sobie nie pobłażają. W 2009 roku przeciętny menedżer z Polski zatrudniony w niepełnym wymiarze pracował 22,6 godzin w tygodniu. Średnia dla wszystkich krajów europejskich wyniosła 21,8 godzin.