Monitory

Niemal 1/5 przedsiębiorców nie angażuje się w pracę

18.06.2013
Analizując rodzaj firmy w kontekście zaangażowania zauważamy, iż grupą, w której znajduje się największy odsetek osób (24%) deklarujących wysokie zaangażowanie, jest grupa przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Wniosek taki nie jest chyba zbytnio zaskakujący. Dziwić może natomiast spora reprezentacja tychże przedsiębiorców (18%) w grupie osób niezaangażowanych, a więc tych, które nie są ani zainteresowane swoją pracą ani nie identyfikują się ze swoją firmą. Jest to o tyle ciekawe, że osoby prowadzące własną działalność gospodarczą są zwykle jej pomysłodawcami i zarazem właścicielami, jak zatem możliwe, że nie identyfikują się ze stworzoną przez siebie firmą?

Wyjaśnieniem być może fakt, iż grupa osób prowadzących własną działalność gospodarczą jest zróżnicowana: na tych, którzy prowadzą ją z własnej inicjatywy oraz na tych, którzy zostali do tego niejako przymuszeni. Zdarza się bowiem tak, iż wymogiem zatrudnienia jest posiadanie własnej działalności gospodarczej. Wówczas pracownik, który zupełnie nie ma natury przedsiębiorcy zakłada swoją własną firmę, choć jego późniejsza działalność więcej ma wspólnego z pracą o charakterze etatowym niż z przedsiębiorczością. Gdyby postawiona hipoteza okazała się prawdziwa można wysnuć z niej wniosek, iż nakłanianie pracowników do zakładania własnej działalności gospodarczej może przynosić pracodawcy tylko pozorne zyski. Niskie zaangażowanie nie może bowiem zagwarantować efektywnej pracy żadnej organizacji.Więcej informacji na temat zaangażowania w pracę znajdą Państwo na stronie BadaniaHR.pl

INFORMACJE O BADANIU:
W ogólnopolskim badaniu zaangażowania przeprowadzonym przez Sedlak & Sedlak wzięło udział 1734 pracowników zatrudnionych w różnych branżach. Badanie to przeprowadzono w formie kwestionariusza online za pośrednictwem portalu badaniaHR.pl. Uzyskanie wyniki pozwalają przyjrzeć się poziomowi zaangażowania wśród pracowników zatrudnionych w różnych sektorach polskiego rynku pracy. Badając zaangażowanie oceniano poziom identyfikacji z firmą oraz zainteresowania pracą. Pracownicy uzyskujący wysokie wyniki w zakresie obu wymiarów (wysokie zainteresowanie pracą - wysoka identyfikacja z firmą) klasyfikowani byli jako zaangażowani. Osoby, które w obu skalach uzyskiwały wyniki niskie (niskie zainteresowanie - niska identyfikacja z firmą) przypisywane były do grupy niezaangażowanych pracowników. Dokładny opis kwestionariusza do badania zaangażowania znajduje się na stronie BadaniaHR.pl