Monitory

Nie chcemy pracowac po 60-tce

16.12.2009
Zdecydowana większość Polaków chce zakończyć swoją aktywność zawodową przed ukończeniem 60 roku życia – wynika z przeprowadzonej przez nas sondy. Na pytanie – W jakim wieku chciałbyś zakończyć swoją aktywność zawodową? – blisko 44% respondentów udzieliło odpowiedzi „poniżej 60 roku życia”. Prawie co trzeci deklarował, że może to nastąpić między 60 a 65 rokiem życia. Nieco ponad 8% badanych wybrało odpowiedź - między 66 a 70 rokiem życia. Blisko 9% zamierza przejść na emeryturę po 70-tce. Z kolei osoby, które w ogóle nie myślą o emeryturze i jak można domniemać chcą pracować dotąd, dopóki im na to zdrowie pozwoli, stanowiły jedynie 8,44%. Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych „dożywotnią” aktywność zawodową deklaruje blisko co piąty Amerykanin.W krajach takich jak Norwegia, Islandia czy Szwecja, przeciętny wiek wycofania się z rynku pracy oscyluje wokół 64 roku życia. W Holandii jest to średnio 63,2 lata, a w Hiszpanii 62,6 lat. Z kolei przeciętny Polak swoją aktywność zawodową kończy w wieku 59,3 lata. Przedwczesna rezygnacja Polaków z pracy i nieubłagany proces „starzenia się” społeczeństwa zapowiadają jednak katastrofalny scenariusz na przyszłość. Z roku na rok zmniejsza się liczba osób pracujących, na barkach których spoczywa utrzymanie rosnącej grupy osób nieaktywnych zawodowo. Dziś na świadczenie, jakie otrzymuje jeden emeryt, pracuje średnio 4 pracowników. W 2030 roku na przeciętną emeryturę złożą się już tylko 2 osoby pozostające na rynku pracy. W sytuacji, gdy programy aktywizacji zawodowej seniorów nie przynoszą skutku, a próby podniesienia wieku emerytalnego spotykają się z ostrą krytyką społeczną, krach systemu emerytalnego wydaje się nieunikniony.