Monitory

Młodzi i bez pracy

21.02.2011
W III kwartale 2010 roku stopa bezrobocia w Unii Europejskiej dla osób w wieku 15-24 lata ukształtowała się na poziomie 20,5%. Młodzi Europejczycy zderzyli się z wyjątkowo trudną sytuacją na rynku pracy.

Najgorzej było w Hiszpanii, gdzie stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15 – 24 lata sięgnęła 40,5%. Znalezienie pracy stanowiło także duże trudności na Litwie oraz w Grecji – tam bez zatrudnienia pozostawało ponad 30% młodych ludzi. Polska usytuowała się blisko średniej europejskiej. W III kwartale 2010 roku pracy poszukiwało bezskutecznie ponad 23% młodych Polaków. Podobny wynik odnotowano we Francji oraz we Włoszech.Najniższe bezrobocie wśród osób w wieku 15-24 lata zarejestrowano w Holandii (8,3%), Niemczech (10,3%) oraz Danii (14,8%). W tych krajach pracodawcy znacznie częściej niż w Polsce stosują elastyczne formy zatrudnienia. Dzięki temu młodzi ludzie mogą bez problemu łączyć naukę z życiem zawodowym.