Monitory

Mimo wzrostu gospodarczego Polacy nisko oceniają swoją satysfakcję z życia

23.07.2015
Jak wynika z raportu brytyjskiego urzędu statystycznego (ONS), w latach 2007-2014 polska gospodarka rosła najszybciej spośród wszystkich krajów OECD. Jednocześnie, zdaniem Polaków, jakość życia w naszym kraju pogorszyła się.

W latach 2007-2014 we wszystkich krajach OECD, z wyjątkiem Grecji, zanotowano wzrost PKB na jednego mieszkańca. Najszybciej rozwijała się polska gospodarka – w 2014 roku urosła ona o 45,1% w porównaniu do stanu z 2007 roku.

Jednocześnie, jak wskazuje ONS przytaczając dane OECD, poziom satysfakcji z życia Polaków obniżył się. Podobnie było w 20 innych krajach organizacji. W siedmiu państwach zadowolenie z życia wzrosło, a w pozostałych siedmiu pozostało bez zmian.